Державне замовлення

Державне замовлення

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2022 році (освітній ступінь бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, освітній ступінь магістр на основі повної загальної середньої освіти, магістр на основі освітнього ступеня бакалавр)