Наукові співробітники

Наукові співробітники

 

Биков Валерій Юхимович 

биков.jpg

Посада: директор Інституту інформаційний технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України

Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, факультет автоматики і електроприладобудування (1969р.)

Спеціальність: інформаційно-вимірювальна техніка, кваліфікація – інженер електрик

Науковий ступінь:  доктор технічних наук (1989), дисертація "Методи і системи управління освітою на рівні союзної республіки"

Вчене звання:  професор кафедри інформаційних технологій (1993)

Професійна діяльність:

старший викладач кафедри вищої математики (1974)

директор головного обчислювального центру Міністерства освіти (1976)

директор інституту системних досліджень освіти України (1992)
завідувач кафедри      інформаційних технологій (1994)

директор інформаційно-обчислювального центру (1997)

директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання (1999)

завідувач кафедри інформаційних технологій (за сумісництвом, 1997-2008)

Наукові інтереси і діяльність:

проблеми створення засобів і технологій інформаційно-вимірювальних систем,
автоматизованих систем управління освітою і навчальними закладами,
інформатизація освіти,
моделювання систем освіти, педагогічних і методичних систем,
комп'ютерно-орієнтованого навчального середовища,
комп'ютерно-орієнтованих програмно-методичних комплексів,
упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику освіти,
менеджмент освітніх проектів.

   

Спірін Олег Михайлович

Спірін.jpg

ПРОРЕКТОР З НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Освіта Житомирський державний університет імені Івана Франка, фізико-математичний факультет (1989) 

Громадська  діяльність

 • голова науково-методичної комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (з 2011 р. по цей час)
 • вчений секретар Наукової ради НАПН України з інформатизації освіти і науки (з 2015 р. по цей час)
 • член робочої групи Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень при НАН України щодо формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція і кооперація зусиль бібліотек та інформаційних центрів України (2014-2015 рр.)
 • заступник керівника постійно діючого Всеукраїнського науково-методичного семінару «Системи навчання і освіти в комп'ютерно орієнтованому середовищі» (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ)
 • член робочої групи Міністерства освіти і науки України з питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті за Державною цільовою програмою впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року (2011-2014 рр.)
 • член Міжвідомчої робочої групи з узгодження науково-методичних і технічних пропозицій національного проекту «Відкритий світ» – створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня на базі технологій радіозв'язку четвертого покоління (4G)» щодо використання інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (2012-2013 рр.)

Досвід  роботи

 • асистент (1989), старший викладач (1999), доцент (2003), професор (2009) кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка; 
 • начальник  інформаційного навчально-виробничого центру Житомирського державного університету імені Івана Франка (1998-2007, за сумісництвом); 
 • заступник директора з наукової роботи  Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України (2007-2018)
 • головний науковий співробітник відділу комп'ютерно орієнтованих систем навчання і досліджень (з 2015 р. - відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем) Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України (з 2008, за сумісництвом)

Нагороди,  відзнаки
Почесні грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, нагрудний знак "Відмінник освіти" МОН України, нагрудний знак "Ушинський К.Д" НАПН України.

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/E-6827-2015

ORCID iD  0000-0002-9594-6602 

Профіль  вченого  у  Google  Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=aM1EJQsAAAAJ&hl=ru

   

Гончаренко 

Тетяна Андріївна

Гончаренко.jpg

Посада: доцент кафедри інформаційних технологій КНУБА

Освіта: вища, Київський державний технічний університет будівництва і архітектури (1995 р.), спеціальність „Комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління”, кваліфікація - інженер-системотехнік

Науковий ступінь: кандидат технічних наук (2018), дисертація "Моделі, методи та інформаційна технологія побудови поверхні території під забудову"

Вчене звання: доцент  кафедри інформаційних технологій (2019)

Професійна діяльність:

Асистент кафедри  автоматизованих систем управління та проектування (1995-1997)

Програміст ПП «ГЕОКАД» (2000-2005)

Головний бухгалтер ПП «ГЕОКАД» (2005-2010)

Керівник проекту ПП «ГЕОКАД» (2010-2014)

Директор ТОВ «ПМ Холдингс» (2014-2015)

старший викладач кафедри інформаційних технологій (2015-2018)

доцент кафедри інформаційних технологій (2019 по теперішній час)

докторантка  кафедри інформаційних технологій проектування та прикладної математики (грудень 2020 по теперішній час)

Наукові інтереси і діяльність:

інформатизація освіти,
моделювання інформаційних систем в будівництві,
розробка систем автоматизованого проектування для розробки генеральних планів територій під забудову,
менеджмент будівельних проектів.

 • Заклад:  Київський національний університет будівництва і архітектури
 • Країна: Україна
 • h-index: 3 Scopus
 • ORCID ID: 0000-0003-2577-6916
Google Scholar: Гончаренко Тетяна Андріївна