Опис освітньо-професійньої програми «Програмні технології інтернет речей»

Опис освітньо-професійньої програми «Програмні технології інтернет речей»

Загальні відомості про ОП, історія її розроблення та впровадження  

Підготовку здобувачів вищої освіти ОР бакалавр за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка було розпочато кафедрою мережевих та інтернет-технологій у 2017 році (рішення ліцензійної комісії міністерства освіти і науки України від № 95-л від 15.05.2017). ОП розроблена за вимогами ринку праці. Під час розробки проекту ОП до роботи було залучено представників ІТ-сфери.  За наказом № 1145-32 від 12.12.2017  створено кафедру інформаційних систем та технологій, яка з 2018 – 2019 н.р. продовжила навчання здобувачів першого набору на основі існуючої ОП та розпочала навчання здобувачів восени 2018 з корегуванням навчальних планів та внесення змін до ОП (затверджена на засіданні вченої ради 25.06.2018). Впроваджену ОП було обговорено протягом  2018-2019 н. року та прийнято рішення про внесення змін.  Обговорення проводилося як зі здобувачами освіти, так і роботодавцями: ТОВ «Ай Ті – Лінкс Сервіс», ТОВ “NET-CITY”, ТОВ "ОМНІ ВЕЙ", ТОВ "Нуклон-Д", ПАТ "Київстар", ТОВ  "Інформаційні технології України", ТОВ «ТЕСТ», ТОВ «ДІСТІ-ПРО».

ОП зі змінами була розроблена на основі проекту Стандарту вищої освіти України другого рівня вищої освіти з галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» за якою проведено набір здобувачів на навчання у 2019 році. Кафедра прагне вдосконалювати компоненти освітньої програми, оновлювати лабораторну базу та отримувати зворотній зв’язок від здобувачів освіти шляхом анонімного опитування. Для набуття практичних та наукових навичок на кафедрі постійно діє науковий гурток «IoT Factory», яким керує представник кафедри та представник бізнесу компанії ТОВ «Ай Ті – Лінкс Сервіс».

Кафедра співпрацює з представництвами академій Cisco та Oracle. Викладачі кафедри є сертифікованими інструкторами цих академій, а студенти мають можливості не тільки отримати сучасні знання, використовуючи новітнє обладнання та технології, а й ще безкоштовно пройти сертифікацію за курсами.

Розроблена на кафедрі ОП «Програмні технології інтернет речей» на базі спеціальності «Інформаційні системи та технології» є унікальною не тільки для Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а й для України в цілому.

За оцінками Gartner, кількість підключених до всесвітньої мережі пристроїв становить більше 26 мільярдів, що потребує спеціалістів з ІоТ речей.

Кафедра активно приймає участь у реалізації міжнародного проекту «dComFra: Рамка цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» програми Erasmus+KA2, 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP.

З 2019 року кафедра інформаційних систем та технологій веде активну співпрацю не тільки з європейськими партнерами з Австрії, Румунії, Чехії, Польщі, США, Великої Британії та ін., а й з вищими навчальними закладами Китаю (Jiangsu University of Science and Technology; Ocean University of China; Yancheng Institute of Industry Technology та ін. Приймає участь в міжнародних конференціях та стажуваннях.

Цикл (рівень вищої освіти)

Перший (бакалавр)

Галузь знань 

12 «Інформаційні технології»

Спеціальність

126 «Інформаційні системи та технології»

Спеціалізація

Вибірковий блок «Проектування та розробка
програмного забезпечення ІоТ»
Вибірковий блок «Проектування та розробка
апаратного забезпечення ІоТ»
Вибірковий блок "Проектування систем інтернет
речей"
Вибірковий блок "Програмування систем інтернет
речей

Вид освітньої програми

Освітньо-професіний

Вступ на освітню програму здійснюється на основі ступеня (рівня)

На базі повної середньої освіти або початкового рівня вищої освіти

Термін навчання на освітній програмі

240 кредитів ЄКТС, 4 роки​

Форма здобуття освіти на ОП

Денна

Структурний підрозділ (кафедра або інший підрозділ),

Кафедра інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій

 

Освітньо-професійна програма «Програмні технології інтернет речей»

Чекаємо на Ваші пропозиції та зауваження щодо змісту ОПП "Програмні технології інтернет речей"

Понеділок-п’ятниця: 8:00 – 18:00

Субота & Неділя: Вихідний

вул. Богдана Гаврилишина, 24
Київ, Україна

Телефон: +38 044 481 45 52

Email: info.ist@fit.knu.ua