Практика

Практика

Практика проходить у відповідності до “Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка”, затвердженого розпорядженням ректора за №16 від 23.03.2007 року та  Робочих програм практики виробничої та переддипломної.

Для проходження практики здобувачі направляються на підприємста та установи з якими співпрацює кафедра, а також за індивідуальними направленнями, що запропоновані здобувачами та погоджені кафедрою.

 

 РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ, ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ

Перелік організаційних заходів

Виробнича практика (III курс, ОР «Бакалавр»)

Переддипломна практика (IV курс, ОР «Бакалавр»)

1

Розроблення та вдосконалення програм практики (в разі необхідності)

Червень

Червень

2

Формування баз практик з підприємств та організацій

Березень

Лютий

3

Написання здобувачами ВО заяв для проходження практики з зазначенням бази практики

Щонайменше за 1-2 місяці до початку практики*

Щонайменше за 1-2 місяці до початку практики*

4

Оформлення договорів з підприємствами, організаціями та установами

Щонайменше за 1-2 місяці до початку практики*

Щонайменше за 1-2 місяці до початку практики*

5

Підготовка проектів наказів про направлення студентів на практику та затвердження керівників практики від кафедри

Щонайменше за 1 місяць до початку практики*

Щонайменше за 1 місяць до початку практики*

6

Узгодження програми практики та необхідних питань щодо проходження практики з керівництвом баз практик (в разі необхідності)

Щонайменше за 10 днів до початку практики*

Щонайменше за 10 днів до початку практики*

7

Узгодження індивідуальних завдань зі здобувачами ВО з керівниками практики від кафедри

Щонайменше за 10 днів до початку практики*

Щонайменше за 10 днів до початку практики*

8

Проведення інструктажу здобувачів ВО: порядок проходження практики, техніка безпеки). Надання здобувачам ВО необхідних документів: направлення, програма, щоденник, індивідуальне завдання, календарний план тощо

Щонайменше за 3 дні до початку практики*

Щонайменше за 3 дні до початку практики*

9

Контроль за проходженням практики на базі практики керівником практики від кафедри

Вибірково впродовж практики*

Вибірково впродовж практики*

10

Звітування здобувачів ВО щодо виконання програми практики та індивідуальних завдань.

Перший тиждень після закінчення практики*

Перший тиждень після закінчення практики*

11

Обговорення звіту керівника науково-дослідної практики на засіданні кафедри

До 10 днів після звітування здобувачів

До 10 днів після звітування здобувачів

12

Звітування про проходження практики у Науково-методичному центрі організації навчального процесу

До 1 місяця після закінчення практики

До 1 місяця після закінчення практики

* термін проведення практики визначається відповідно до затвердженого графіку навчального процесу для здобувачів ВО

 Затверджено на засіданні кафедри інформаційних систем та технологій (протокол №05/19 від 30.08.2019 р.)