Робочі програми

Робочі програми

1 курс

Алгоритми машинного навчання та обробка даних в ІоТ_2019

Асистентська практика_2019

Безпровідні мережі та технології для управління смарт середовищами_2019

Бізнес-аналітика_2019

Інтелектуальні системи розпізнання мовлення та обробки зображень_2020

Методика викладання комп`ютерних наук у ЗВО_2020

Методологія та організація наукових досліджень і основи інтелектуальної власності_2019

Мобільні комунікаційні технології системи додатки та сервіси_2019

Моделювання та візуалізація багатовимірних даних_2019

Наукова іноземна мова _2020

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача_2020

Професійна та корпоративна етика_2020

Психологія вищої школи_2020

Технології Semantic Web та онтологічна інженерія_2019

2 курс

Комунікаційні протоколи та мережеві стандарти в ІоТ_2020

Науково-дослідницька практика_2020

Основи криптографії та криптографічного аналізу в системах ІоТ_2020

Проектування програмного та апаратного забезпечення ІоТ_2020

Проектування розподілених систем і використання хмарних технологій для ІоТ_2020

Проектування сенсорів для автоматичних систем керування_2020

Управління ІоТ проектами та інноваціями_2020