Новина

"Міжнародний день дівчат в ІКТ"

Запрошуємо всіх дівчат кафедри на онлайн вебінар: "Управління проектами. Жінка, як керівник ІТ команди." Лектор: Гладка Мирослава.
22.04.2021 о 16:00.
Зустріч буде проведена в рамках події "Міжнародний день дівчат в ІКТ"
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a06321f459f004d8f97474730dfec5b01%40thread.tacv2/1618412693514?context=%7b%22Tid%22%3a%2211bdc4c0-f87d-4025-84ee-777d1d7ffc4d%22%2c%22Oid%22%3a%22204be399-1509-4638-948e-3b4654c170bf%22%7d