Новина

МОН планує затвердити методичні рекомендації щодо використання Рамки цифрових компетентностей для освітян

Міністерство освіти і науки України планує затвердити методичні рекомендації щодо використання Рамки цифрових компетентностей для освітян, розробленої в ході реалізації згаданого проєкту «Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян» (dComFra), 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP.

МОН проінформулало, що професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610 передбачає здатність науково-педагогічного працівника використовувати інформаційні та комунікаційні технології (п. 4 Стандарту). Зазначений професійний стандарт передбачає використання і застосування згаданої компетентності при виконанні різних трудових функцій. Перегляд професійного стандарту буде здійснено у строки, визначені законодавством. Робочою групою, склад якої затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 15.01.2019 № 38 було розроблено опис цифрової компетентності педагогічного працівника (далі – Опис цифрової компетентності). Опис цифрової компетентності направлено до Українського інституту розвитку освіти для використання в роботі із закладами освіти та розміщення на своєму вебсайті з метою ознайомлення педагогічної спільноти (лист МОН від 03.06.2020 № 1/11-3697). Зазначений опис містить вимоги до структури та рівнів цифрової компетентності, необхідних для успішного здійснення професійної діяльності педагогічними працівниками в умовах розвитку цифрового суспільства.

Міністерством наголошено, що Опис цифрової компетентності орієнтовано на його застосування на всіх етапах підготовки педагогічних працівників, підвищення кваліфікації, професійного самоудосконалення. Зокрема, опис цифрової компетентності може бути використаним для: 

- оцінювання рівня сформованості цифрової компетентності педагогічних працівників при проведенні їх атестації та сертифікації, а також для оцінювання та самооцінювання їх професійної діяльності;

- створення, аналізу і вдосконалення навчальних планів і навчальних програм підготовки педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації відповідно до вимог ринку праці;

- виявлення та проектування заходів/шляхів/планів/програм цифрового професійного розвитку й подолання професійних деструкцій (криз, деформацій, стагнації) педагогів щодо цифровізації освітнього процесу;

- формування індивідуальних програм професійного розвитку та професійної поведінки педагогічних працівників в цифровому суспільстві тощо. 

dcomfra1.jpg

dcomfra2.jpg