Новина

Особливості організації освітнього процесу у 1 семестрі 2020-2021 н. р.

На підставі частини третьої статті 2 Закону України «Про вищу освіту», Постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. за № 211 (із змінами), від 20.05.2020 р. за №392 (із змінами), від 22.07.2020 р. за № 641 (із змінами), наказом МОН України від 16 березня 2020 р. за №406 (із змінами), Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 р. за №50Статутом Університету і наказом ректора Університету від 11 березня 2020 р. за №205-32 (із змінами), з метою забезпечення для здобувачів освіти можливості виконання індивідуальних навчальних планів в умовах дії карантинних обмежень ухвалено рішення:

  1. Затвердити пропозиції факультетів, інститутів і коледжів щодо застосування моделі змішаного навчання (студенти опановують програмні результати навчання частково онлайн і частково в аудиторіях – залежно від належності результатів навчання дисципліни до когнітивної, емоційної сфери чи психомоторної сфери, та їх рівня) за програмами вищої та фахової передвищої освіти у першому семестрі 2020/2021 н.р.:

1.1. Погодити можливість проведення всіх видів навчальних занять за денною і заочною формами навчання із використанням технологій дистанційного навчання (визначальним фактором щодо можливості проведення навчальних занять онлайн є належність результатів навчання за дисципліною до когнітивної, емоційної сфери чи психомоторної сфери, їх рівень та необхідність застосування відповідних інструментів оцінювання);

1.2. Встановити, що єдиним обмеженням щодо формування розкладів навчальних занять є обмеження за їх кількістю – не більш як 6 годин навчальних занять на день за денною формою навчання і не більш як 8 годин навчальних занять на день – за заочною;

1.3. Дозволити при проведенні занять онлайн використовувати засоби дистанційної синхронної і асинхронної комунікації (сервіси): KNU EducationSkype, Zoom, Microsoft Teams, Moodle, Google Classroom, Online Test Pad та інші, за виключенням тих, доступ до яких не є вільним (крім вже передплачених Університетом – в обсягах передплати) та тих, використання яких може бути підставою для позову щодо порушення авторських прав власників програмного забезпечення;

1.4. Дозволити, за умови неухильного дотримання обсягів навчального навантаження здобувачів освіти і науково-педагогічних (педагогічних) працівників, гнучке планування розкладів занять потоків, груп і підгруп.

  1. Керівникам структурних підрозділів при прийнятті рішень щодо форми проведення занять забезпечити неухильне дотримання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від22.07.2020 р. за № 641(із змінами) та Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 р. за №50, зокрема:

2.1. Регулярно проводити роз’яснювальну роботу та інструктажі із персоналом і здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів короновірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу або здобувачів освіти;

2.2. Дозволяти вхід до навчальних корпусів (здобувачам освіти, науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам, навчально-допоміжному та адміністративно-господарському персоналу) і переміщення в їх межах тільки за наявності захисної маски або респіратора і зберігати, за можливості, масковий режим упродовж занять;

2.3. Забезпечити провітрювання навчальних приміщень упродовж не менш як 10 хвилин після кожного заняття;

2.4. Забезпечити при укладанні розкладів:

  • асинхронне відвідування навчальних корпусів різними курсами/потоками/групами з метою мінімізувати кількість здобувачів освіти, які одночасно перебувають у приміщеннях університету;
  • відвідування всіх видів занять і практик здобувачами освіти групами кількістю не більш як 20 осіб, при цьому заповненість навчальних приміщень має не перевищувати 50% при забезпеченні максимальної дистанції між здобувачами освіти;
  • передбачити мінімальну кількість переміщень здобувачів освіти між аудиторіями;
  • з метою підвищення надійності інформаційного забезпечення учасників освітнього процесу і забезпечення контролю за дотриманням розкладу занять, щотижнево оприлюднювати на сайті структурного підрозділу актуалізовану інформацію про розклад і форму проведення занять, застосовувані засоби дистанційної комунікації за кожним із освітніх компонентів (у тому числі посилання на відеоконференції і паролі доступу), електронні адреси, які використовуються для зв’язку тощо.
  1. Відповідальність за виконанням цього наказу покласти на деканів факультетів, директорів інститутів та фахових передвищих коледжів.