Новина

Про особливості організації освітнього процесу у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року

Керуючись частиною третьою статті 2 Закону України «Про вищу освіту», Постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. за № 211 (із змінами), від 20.05.2020 р. за № 392 (із змінами), від 22.07.2020 р. за № 641 (із змінами), від 9 грудня 2020 р. за № 1236, наказом МОН України від 16 березня 2020 р. за № 406 (із змінами), Статутом Університету і наказом ректора Університету від 11 березня 2020 р. за № 205-32 (із змінами), та з врахуванням рекомендацій МОН України (листи № 1/9- 249 від 14.05.2020, № 1/9-576 від 12.10.2020 і № 1/9-688 від 15.12.2020 р.) з метою забезпечення для здобувачів освіти можливості виконання індивідуальних навчальних планів в умовах дії карантинних обмежень ухвалено рішення:

 1. Встановити, щоудругому семестрі 2020/2021 н.р. відвідування всіх видів занять (і практик) в корпусах Університету і на базах практик здобувачами освіти за програмами вищої і фахової передвищої освіти здійснюється групами чисельністю не більш як 20 осіб, при цьому заповнення навчальних приміщень не може бути більшим за 50%, при забезпеченні максимальної дистанції між здобувачами освіти.
 2. Погодити можливість проведення всіх видів навчальних занять за денною заочною формами навчання із використанням технологій дистанційного навчання. Встановити, що визначальним фактором при прийнятті рішень щодо можливості проведення навчальних занять онлайн є належність результатів навчання за дисципліною до когнітивної, емоційної сфери чи психомоторної сфери, їх рівень та необхідність застосування відповідних інструментів оцінювання. При цьому визначити, що:

2.1. Рекомендованими засобами дистанційної комунікації в КНУТШ є KNU Education Online, Google Meet і Google Classroom, (з використанням акаунтів корпоративної пошти Університету @knu.ua), Moodle, Microsoft Teams .

2.2. При використанні, за необхідності, інших засобів дистанційної синхронної й асинхронної комунікації (Skype, Zoom, Online Test Pad тощо), із провайдерами яких університетом не укладалися угоди про оплату чи пільгове використання відповідних сервісів, науково-педагогічні працівники повинні планувати проведення своїх занять в межах безоплатної пропозиції (не виходячи за визначені провайдерами межі кількості учасників, тривалості занять, обсягів завантаження матеріалів).

2.3. За використання науково-педагогічними працівниками і здобувачами освіти платних сервісів дистанційного навчання (комунікації) Університет відповідальності не несе.

2.4. При проведенні занять із використанням технологій дистанційного навчання:

 • максимальний сумарний час безпосередньої роботи здобувачів освіти та викладачів з персональним комп’ютером та іншою оргтехнікою протягом робочого дня не може перевищувати 6 годин;
 • у зв'язку із необхідністю дотримання вимог державних санітарних норм через кожну академічну годину (45 хвилин) роботи заняття має перериватися щонайменше на 5-10 хвилин.
 1. Вченим радам факультетів та інститутів, педагогічним радам коледжів прийняти та оприлюднити рішення щодо проведення занять у другому семестрі 2020/2021 н.р. за програмами вищої та фахової передвищої освіти з використанням моделі змішаного навчання (студенти опановують програмні результати навчання частково онлайн і частково в аудиторіях – залежно від належності результатів навчання дисципліни до когнітивної, емоційної сфери чи психомоторної сфери, та їх рівня). Прийняті рішення мають відповідати вимогам Постанов Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. за № 641 (із змінами) та від 9 грудня 2020 р. за № 1236, а також пунктів 1 і 2 цього наказу.
 2. 4. Керівникам структурних підрозділів при прийнятті рішень щодо організації освітнього процесу та укладанні розкладів дотримуватись вимог Постанов Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. за № 641 (із змінами) та від 9 грудня 2020 р. за № 1236, державних санітарних норм, а також пунктів 1 і 2 цього наказу. Зокрема:

4.1. Забезпечити при укладанні розкладів:

 • планування не більш як 6 годин навчальних занять на день за денною формою навчання і не більш як 8 годин навчальних занять на день – за заочною;
 • асинхронне відвідування навчальних корпусів різними курсами/потоками/групами з метою мінімізувати кількість здобувачів освіти, які одночасно перебувають у приміщеннях університету;
 • мінімізацію переміщень здобувачів освіти між аудиторіями;
 • щотижневе оприлюднення на сайті структурного підрозділу актуалізованої інформації про розклад і форму проведення занять, застосовувані засоби дистанційної комунікації за кожним із освітніх компонентів (у тому числі посилання на відеоконференції і паролі доступу), електронні адреси, які використовуються для зв’язку тощо;
 • неухильне дотримання обсягів навчального навантаження здобувачів освіти і науково-педагогічних (педагогічних) працівників.

4.2. Зобов'язати завідувачів навчальних лабораторій і кабінетів створити віртуальне та/або мультимедійне методичне забезпечення для проведення всіх лабораторних і практичних робіт, які виконуються у цих навчальних підрозділах у дистанційному режимі.

4.3. Дозволяти вхід до навчальних корпусів здобувачам освіти, науково-педагогічним, науковим і педагогічним працівникам, навчально-допоміжному та адміністративно-господарському персоналу і переміщення в їх межах тільки за наявності захисної маски або респіратора, зберігати, за можливості, масковий режим упродовж занять.

4.4. Укласти графіки асинхронного провітрювання навчальних приміщень (упродовж не менш як 10 хвилин після кожного заняття).

4.5. Регулярно проводити роз’яснювальну роботу та інструктажі із персоналом і здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів короновірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу та/або здобувачів освіти.

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року за № 1236 ухвалою Вченої ради Університету вирішено продовжити онлайн-навчання на час дії адаптивного карантину до 28 лютого 2021 року. А для 4 курсу бакалаврату та 2 року навчання магістратури на освітніх програмах, що потребують лабораторних та експериментальних досліджень при підготовці дипломних проєктів, дозволити заняття групами чисельністю не більш як 20 осіб за окремими графіками, починаючи з 25 січня 2021 року.

Центр комунікацій