Новина

Відкрита лекція доцента Кравченко О.В.

28.04.2021 року о 15:10 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри інформаційних систем та технологій к.т.н. Кравченко О.В. для студентів 2-го курсу спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» з дисципліни «Розподілені системи збору інформації» на тему: «Рішення на базі телеметричної системи збору інформації «Інспектор»». 


Посилання у Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3addd77cb334214c318217efc254b00ac7%40thread.tacv2/1618407143598?context=%7b%22Tid%22%3a%2211bdc4c0-f87d-4025-84ee-777d1d7ffc4d%22%2c%22Oid%22%3a%22871be5f6-9003-4e78-a80a-b292033cf73a%22%7d