Новина

Відкрита лекція проф. Степанова

Шановні колеги та студенти, 25 травня 2021 року о 12:10, відбудиться відкрита лекція на тему: «Принцип адаптації. Системи автоматичного керування та регулювання».

Доповідач Михайло Степанов д.т.н., с.н.с.,  професор кафедри інформаційних систем та технологій.

Посилання на онлайн-конференцію:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a876b0e211b10404998e851a2bc413c63%40thread.tacv2/1621575627728?context=%7b%22Tid%22%3a%2211bdc4c0-f87d-4025-84ee-777d1d7ffc4d%22%2c%22Oid%22%3a%22fe19b719-0612-4be0-9f54-f6bba699ec54%22%7d