Новина

Відкриті лекції викладачів

Шановні колеги!

 

Викладачі кафедри інформаційних систем та технологій запрошують Вас до участі у відкритих заняттях з профільних дисциплін для студентів спеціальності 126 Інформаційні системи та технології.

 

Графік проведення відкритих занять:

 

27 травня 2020 року о 9.00 на кафедрі інформаційних систем та технологій відбудеться вікрита лекція в дистанційному режимі для здобувачів освітнього ступеня бакалавр 1-ого курсу з дисципліни "Архітектура комп'ютерів" на тему "Спеціаліст ІТ. Розширене обслуговування та ремонт ПК", лектор: асистент Гладка Мирослава Вікторівна

Посилання

 

29 травня 2020 року о 17.00 відбудеться відкрите практичне заняття на тему: "Паралельні обчислення сьогодення. Підсумки." з дисципліни "Розподілені системи збору інформації" для групи ІР-21. Викладач Кравченко Ольга Віталіївна

Посилання

 

02 червня 2020 року о 12.10 відбудеться відкрите практичне заняття в дистанційному режимі для здобувачів освітнього ступеня бакалавр 1-ого курсу групи ІР-11 з дисципліни “Теорія алгоритмів”, викладач: к.ф.-м.н., асистент Пономаренко Роман Миколайович

Посилання

 

03 червня 2020 року о 12:10 відбудеться відкрите заняття (лабораторна робота) доцента кафедри інформаційних систем та технологій, к.т.н., доцента Палія Сергія Володимировича з дисципліни "Основи побудови інфокомунікаційних мереж".

Посилання

 

04 червня 2020 року на кафедрі інформаційних систем та технологій відбудеться відкрита лекція в дистанційному режимі для здобувачів освітнього ступеня магістр 1-ого курсу з дисципліни “Мобільні комунікаційні технології”, лектор: д.т.н., доцент Колесніков Олексій Євгенович

Посилання