Новина

Захист дисертації Колеснікова Олексія Євгеновича

У п'ятницю, 21 лютого 2020 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, Колеснікова Олексія Євгеновича, доценка кафедри інформаційних систем та технологій за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології.

 

Тема дисертаційної роботи: «Компетентнісно-орієнтовані моделі і методи формування інформаційного середовища університету».

 

Науковий керівник - Білощицький Андрій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України (м. Київ);

 

Офіційні опоненти: - Биков Валерій Юхимович доктор технічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національна академія педагогічних наук України (м. Київ);

 

- Цюцюра Світлана Володимирівна доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій (Київський національний університет будівництва i архітектури, МОН України, м. Київ)

 

- Корж Роман Орестович доктор технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Львівська політехніка» (м.Львів).

 

Вітаємо Олексія Євгеновича з успішним захистом та бажаємо подальших професійних та творчих досягнень!