Новина

Запрошуємо на онлайн зустріч

Шановні здобувачі!

Запрошуємо Вас на онлайн зустріч з технічним директором компанії ПРОКСИС™ (ТОВ "ДІСТІ-ПРО") - Крючатовим Сергієм Дмитровичем.

Лекція буде проведена в рамках дисципліни "Системи збору інформації." 17.03.2021 о 15:10 

Тема лекції" ПРОКСИС™ - промислові комп'ютери та системи".

Запрошуються студенти та викладачі кафедри, а також зацікавлені особи.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3addd77cb334214c318217efc254b00ac7%40thread.tacv2/1613573037536?context=%7b%22Tid%22%3a%2211bdc4c0-f87d-4025-84ee-777d1d7ffc4d%22%2c%22Oid%22%3a%22871be5f6-9003-4e78-a80a-b292033cf73a%22%7d