Державне замовлення

Державне замовлення

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 році (освітній ступінь бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, освітній ступінь магістр на основі повної загальної середньої освіти, магістр на основі освітнього ступеня бакалавр)

 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ МАГІСТР

Розподіл обсягу державного замовлення за освітніми програмами на підготовку здобувачів вищої освіти у 2020 році за ОС "Магістр"