Курсове проєктування

Курсове проєктування

За першим рівнем вищої освіти, згідно навчального плану плануються курсові роботи з таких дисциплін:

Шифр навчальних дисциплін і практик

 

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Семестр
ННД.26 Інтелектуальний аналіз даних 7
ННД 36 Технології програмування 3

 

Спеціалізація "Проектування та розробка апаратного забезпечення IoT"

 

ДВС.2.01 Системи зв'язку інтернету речей 5