Курсове проєктування

Курсове проєктування

Методичні реомендації до виконання Курсового проекту з проектування ІоТ-рішень

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з проектування ІоТ-рішень для здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» денної/заочної форми навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. : Кравченко О.В., Колесніков О.Є., Степанов М.М., Білощицький А.О.] ; М-во освіти і науки України, КНУ ім.Т.Шеченка. – Київ : КНУШ, 2020. – 22 с.

 

Теми курсових проектів з проектування ІоТ-рішень 2020 р. (переглянути)

Теми курсових проектів з проектування ІоТ-рішень 2021 р.