Методичне забезпечення

Методичне забезпечення

126 спеціальність

Архітектура комп’ютерів [Електронний ресурс]: рекомендації до практичних робіт для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітня програма «Програмні технології інтернет речей» уклад.: А.О. Білощицький, М.В. Гладка, Є.М. Мирошниченко: КНУ, 2020.– 85 с.

 

Технології безпровідних мереж [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітня програма «Програмні технології інтернет речей» / уклад. О.Є. Колесніков, М.В. Гладка – К.: КНУ, 2019.– 40 с.

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА [Електронний ресурс]: методичні вказівки для студентів 3-го курсу освітнього ступеня бакалавр спеціальності126 «Інформаційні системи та технології» освітньої програми «Програмні технології інтернет речей». М.В. Гладка, О.В. Кравченко. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – 23 с. 

 

Бази даних та інформаційні системи [Електронний ресурс]: рекомендації до лабораторних робіт для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітня програма «Програмні технології інтернет речей» уклад.: М.В. Гладка, О.В. Кравченко: КНУ, 2020.– 89 с.

 

Бази даних та інформаційні системи [Електронний ресурс]: рекомендації до практичних робіт для здобувачів освітнього ступеня
«бакалавр» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітня програма «Програмні технології інтернет речей» уклад.: М.В. Гладка, О.В. Кравченко: КНУ, 2020.– 88 с.

 

Кваліфікаційна робота [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітня програма «Програмні технології інтернет речей»: О.В. Колесніков, О.Ю. Кучанський, О.В. Кравченко: КНУ, 2021.– 23 с.

 

  Інші спеціальності

Навчально-методичний комплекс дисципліни "Сучасні проблеми прийняття рішень у фінансах" для студентів економічного факультету, що навчаються за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування", освітня програма "Фінанси і кредит", освітній рівень "бакалавр".