Підсумкова атестація

Підсумкова атестація

лого.png РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ З ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

 

Перелік організаційних заходів

Випускова кваліфікаційна робота, ОР «Магістр»

1

Визначення тем випускових кваліфікаційних робіт (керівники зі здобувачами ВО)

Вересень-жовтень

2

Затвердження тем випускових кваліфікаційних робіт на засіданнях кафедри та вченої ради факультету

Листопад

3

Представлення та захист першого етапу (до 50% обсягу випускової кваліфікаційної роботи)

Березень

4

Представлення та захист другого етапу (70-90 % обсягу випускової кваліфікаційної роботи)

Квітень

5

Передзахист випускової кваліфікаційної роботи

Квітень

6

Проведення нормоконтролю

Квітень

7

Проведення рецензування  випускових кваліфікаційних робіт та оформлення відгуку керівників робіт

Квітень

8

Захист  випускових кваліфікаційних робіт

Травень*

* термін захисту випускових кваліфікаційних робіт визначається відповідно до затвердженого графіку навчального процесу для здобувачів ВО

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних систем та технологій

(протокол №12/20 від 17.09.2020 р.)