Правила прийому

Правила прийому

Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636455 від 09.06.2015 р.

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2022 році розроблені Приймальною комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка та затверджені ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року No 392 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 2 травня 2022 року No 400, від 29 червня 2022 року No 598 (враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства освіти і науки України від 2 липня 2022 року No 608), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за No 487/37823.

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2022 році​