Правила прийому

Правила прийому

Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636455 від 09.06.2015 р.

Правила прийому до Київського національного університету  імені Тараса Шевченка у 2021 році  розроблені Приймальною комісією та затверджені Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до «Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15жовтня 2020 року № 1274, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508.

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2022 році​

 

Додатки:
Положення про Приймальну комісію
Порядок поновлення та переведення
Положення про Апеляційну комісію

Додатково:

Положення про Всеукраїнську олімпіаду Київського національного університету імені Тараса Шевченка для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти