Про проєкт

Про проєкт

dComFra_logo.pngEU.png

З листопада 2018 року робочою групою кафедри інформаційних систем та технологій факультету інформаційних технологій, виконується проєкт «dComFrа: Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens» програми Erasmus+KA2, 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP. У робочій групі також беруть участь співробітники кафедр кібербезпеки та захисту інформації, а також  технологій управління факультету інформаційних технологій.

Коротка назва проєкту: «dComFra»

Напрям: Розвиток потенціалу вищої освіти

Пріоритет: Вища освіта та суспільство

Тривалість проекту: листопад 2018 – листопад 2021

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): € 952.946,00

Цільова група: чителів шкіл та професійних навчальних закладів, біженці, ветерани АТО/ООС, внутрішньо переміщені особи, безробітні.

Отримувач гранту та координатор від ЄС: Університет Вітовта Великого, м. Каунас, Литва

Національний координатор: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна

Мета проєкту:

Проєкт dComFra було створено для гармонізації Європейських ініціатив зі структури цифрових компетентностей для вчителів і громадян до української реальності та для формування української рамкової структури цифрових компетентностей; задля забезпечення підвищення кваліфікації вчителів з точки зору цифрових компетентностей; для розширення горизонтів і можливостей громадян України, включаючи переселенців і ветеранів АТО/ООС; підвищення можливостей для національного/міжнародного працевлаштування громадян України і їх самодостатності та залученості у життя суспільства, що реалізовуватиметься через інноваційні ініціативи, які відповідають запитам цифрового суспільства та європейським стандартам.

Завдання проєкту:

 • Розробити українську рамкову структуру цифрових компетентностей для вчителів та громадян на основі відповідних Європейських рамкових структур цифрових компетентностей;
 • Створення української національної цифрової коаліції;
 • Розбудувати інфраструктуру та засоби dComFra: створити центри цифрових компетентностей  з набором необхідного програмного забезпечення та обладнання для практичної реалізації проектно-орієнтованого підходу; створити та організувати структуру дистанційного навчання; підготувати декілька спеціальних груп громадян (переселенців та ветеранів АТО/ООС); заснувати осередки Української національної цифрової коаліції; створити платформу дистанційної освіти для підвищення кваліфікації шкільних вчителів і вчителів професійних закладів освіти та усіх зацікавлених груп населення;
 • Розробити навчальні модулі для підвищення рівня цифрових компетентностей: для вчителів закладів середньої та професійно-технічної освіти; для переселенців / ветеранів АТО/ООС;  для громадян України, безробітних та всіх, хто зацікавлений у навчанні.

Напрями діяльності за проєктом та очікувані результати:

 • Аналіз потреб у цифрових компетентностях та рамкових структур цифрових компетентностей ЄС DigComp.
 • Запуск Української національної цифрової коаліції.
 • Створення центрів цифрових компетентностей на базі кожного українського університету-партнера.
 • Навчання викладачів університету, як тренерів за програмою цифрових компетентностей.
 • Презентація Української рамкової структури цифрових компетентностей.
 • Розроблення мінімум 14 навчальних модулів цифрових компетентностей.
 • Проєктування онлайн-платформи для підвищення рівня цифрових компетентностей.
 • Проведення пілотних тренінгів для шкільних вчителів і вчителів професійних закладів освіти, переселенців/ветеранів АТО/ООС з вибірковою міжнародною сертифікацією учасників.
 • Розробка плану якості та внутрішня/зовнішня оцінка проекту, впровадження стратегії поширення та сталого розвитку результатів проєкту.