Проєктна документація

Проєктна документація

Документація за результатами виконання проєкту "dComFra":

Профілі цифрових компетентностей для українських вчителів,
інших громадян та профіль «Social inclusion» (переглянути)

Digital Competence profiles for Ukrainian teachers,
other citizens and Social inclusion profile (переглянути)

Рамка цифрових компетентностей для освітян (DigComEduUA) (переглянути)

Рамка цифрових компетентностей для громадян України (DigComp UA for Citizens) (переглянути)

Додаток до рамки цифрових компетентностей для громадян України (переглянути)

Меморандум про взаєморозуміння щодо створення Української національної цифрової коаліції (переглянути)

Наказ про створення робочої групи проєкту dComFra № 856-32 від 04.11.2019 р. (переглянути)

Зміни до наказу про створення робочої групи проєкту dComFra № 767-32 від 20.11.2020 р. (переглянути)

Акт впровадження результатів проєкту у навчальний процес (переглянути)

З метою виконання завдань структурного проєкту з розвитку потенціалу вищої освіти «dComFra: Рамка цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян / Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens» програми Erasmus+ KA2, 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP в складі факультету інформаційних технологій створено Центр цифрових компетентностей Київського національного університету імені Тараса Шевченка (TSNUK DC office).  

Наказ про створення Центру цифрових компетентностей № 385-32 від 12.06.2020 р. (переглянути)

IMG_4166.jpg