Road map навчального процесу

Road map навчального процесу

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю

126 - Інформаційні системи та технології,

Освітній рівень: Бакалавр

Освітня кваліфікація: Бакалавр інформаційних систем та технологій

Освітньо-професійна програма –  «Програмні технології інтернет речей»

складається з обов'язкових навчальних дисциплін та дисциплін вільного вибору здобувача (вибір спеціалізацій та вибір з переліку).

Спеціалізації:            
1) Програмування систем інтернет речей (кваліф. )
2) Проектування систем інтернет речей (кваліф. )
3) Проектування та розробка апаратного забезпечення IoT (кваліф. )
4) Проектування та розробка програмного забезпечення IoT (кваліф. )
Термін навчання - 4 роки
На базі Атестату про повну загальну середню освіту

 

road map

Преглянути навчальний план підготовки бакалаврів