Робочі програми

Робочі програми

1 курс

Архітектура комп'ютерів_2019

Вища математика_2020

Вступ до університетських студій 2020

Вступ до фаху_2020

Іноземна мова_2019

Основи побудови інфокомунікаційних мереж_2019

Основи програмування_2020

Теорія алгоритмів_2019

Українська та зарубіжна культура 2020

Фізика 2020

2 курс

Електротехніка та електроніка_2020

Компютерна логіка та дискретна математика_2020

Науковий образ світу 2020

Операційні системи 2020

Основи інформаційної безпеки_2019

Основи схемотехніки_2020

Розподілені системи збору інформації_2019

Сучасні інформаційні системи і технології_2019

Теорія автоматичного управління_2019

Теорія ймовірності та компютерної статистика_2020

Технології та протоколи мультисервісних мереж_2019

Технології програмування 2020

3 курс

Бази даних та інформаційні системи 2019

Веб. технології_2020

Виробнича практика_2019

Інтелектуальний аналіз даних_2019

Побудова інформаційних керуючих систем_2020

Програмування систем збору та збереження даних 2020

Системи банкової безпеки 2020

Системи зв'язку з рухомими об'єктами 2019

Соціально_політичні_студii 2020

Теорія систем та системний аналіз_2019

Хмарні технології та Великі Дані (Big Data) 2020

Філософія 2020

4 курс

Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності_2020

Експлуатація систем інтернет речей_2020

Захист інформації в ситемах інтернет речей 2020

Kібернетична безпека підприємства_2020

Моделювання та оптимізація систем інтернет речей 2020

Організація баз даних_2020

Педеддипломна практика_2020

Побудова систем інтернет речей 2020

Сучасні інтернет технології 2020

Технології штучного інтелекту_2020