Вlockchain technology in the field of cryptocurrencies

Вlockchain technology in the field of cryptocurrencies

Студентський науковий гурток «Вlockchain technology in the field of cryptocurrencies»

 Науковий керівник: к. т. н., доцент кафедри інформаційних систем та технологій Лісневський Ростислав Валерійович .

Наукові напрями та тематики роботи гуртка: «Задачі аналізу та прогнозування  розвитку криптовалюти», «Криптовалютна грамотність».

Студентський науковий гурток «Вlockchain technology in the field of cryptocurrencies» створений як з метою залучення здобувачів освіти до наукових досліджень, так і з метою виховання обдарованої молоді, що формується.  Технологія Вlockchain  має широкий спектр застосувань, починаючи від фінансів і закінчуючи соціальними послугами, що значним чином впливає на світ бізнесу.    Оскільки технологія Вlockchain вбудовується в послуги електронної комерції, криптовалюти набувають величезного поширення. 

Заняття у гуртку передбачає: 1) Знайомство з передовими світовими  криптовалютами, токенами й інвестиційними платформами, які дозволяють працювати з ними, що сприятиме вдосконаленню знань, необхідних для формування висококваліфікованого ІТ фахівця, що який працюватиме у фінансового-господарській сфері. 2) Набуття практичних навичок при використані  криптовалютних платформ  та децентралізованих платформ DEFI, які відтворюють традиційні фінансові інструменти в децентралізованій архітектурі, та не підпадає під контроль компаній й урядів.

Основні завдання наукового гуртка:

  • сприяти підготовці студентів до наукової роботи з використанням Вlockchain технологій;
  • розвивати ініціативність та творчість до вирішення практичних завдань з використанням інвестиційних платформ;
  • сприяти формуванню творчої особистості студентів шляхом підвищення їх наукової активності під час участі у роботі гуртка;
  • розробка та впровадження нових інтелектуальних алгоритмів для прогнозування динаміки розвитку ринку криптовалюти.
  • приймати участь у наукових дослідженнях, наукових конференціях, семінарах та розробленні проектів стартапів.

Робота студентського наукового гуртка «Вlockchain technology in the field of cryptocurrencies» проводиться згідно затвердженого плану на засіданні кафедри Інформаційних систем та технологій. У студентському науковому гуртку беруть участь студенти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», професорсько-викладацький склад кафедри, представники бізнес-партнерів.

fintech_financial_technology_blockchain_network_thinkstock_664868402-100739353-large.jpg how_to_start_a_career_in_blockchain_technology.jpg
0C3EE97E-C3BD-7449-F0A956C1AB4C64EE.jpg image_1525792187_NwXoYVyTTPgUtu7ckjN2tc9JDE6ffFc9GMJEOYDq.jpeg

 

 

Положення про гурток Вlockchain technology in the field of cryptocurrencies

 

План роботи гуртка Вlockchain technology in the field of cryptocurrencies на 2021