Викладач

Білощицький Андрій Олександрович

Посада 

Завідувач кафедри інформаційних систем та технологій 

Доктор технічних наук, професор.

Академік Української академії наук. 

 

ОСВІТА ТА НАВЧАННЯ 

1996-2000 Київський національний університет будівництва і архітектури - бакалавр - комп'ютерні науки;


2000-2001
Київський національний університет будівництва і архітектури - магістр - комп'ютерні науки;


2007.12
Київський національний університет будівництва і архітектури - кандидат технічних наук - інформаційні технології;


2007.12
Київський національний університет будівництва і архітектури - Ph.D - Інформаційні технології;


2010.11
Київський національний університет будівництва і архітектури - доцент - кафедри основ інформатики;


2013.03
Київський національний університет будівництва і архітектури - доктор технічних наук - управління проектами та програмами;


2015.09 Київський національний університет будівництва і архітектури - професор - кафедри інформаційних технологій;


2019.09
Академік в секції Інформаційні технології Академії будівництва України


2019.11
Професор Вейхайского професійного коледжу (в Китаї)

ДОСВІД РОБОТИ 

2019 - в даний час: проректор з науки та інновацій Astana IT University (Казахстан).


2017 - в даний час: завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (Україна).


2016 - 2017: заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв'язків, професор кафедри технології управління факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

2016 - в даний час: професор кафедри інформаційних технологій в КНУБА.

2013 - 2016: завідувач кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), (Україна).

2013 - 2014: професор кафедри основ інформатики КНУБА


2015 - в даний час: науковий керівник "Науково-дослідний центр інформаційних технологій"


2011 - 2013: директор науково-дослідного комплексу КНУБА.


2008 - 2011: заступник проректор з наукової роботи КНУБА.

2008 - 2013: доцент кафедри основ інформатики КНУБА.

2004 - 2008: керівник Центру інформаційних технологій (ЦІТ) КНУБА.


2004: начальник відділу супроводу програмного забезпечення інформаційних технологій та інтернету КНУБА.

2001 - 2008: асистент кафедри основ інформатики КНУБА.


2000 - 2001: інженер обчислювального центру КНУБА; Інженер-програміст II-кат. ЦІT КНУБА; Інженер-програміст I-категорії. ЦІT КНУБА; Провідний інженер-програміст ЦІТ КНУБА.

 

НАГОРОДИ

2013 Лауреат Державної премії Верховної Ради України в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічного розвитку (для молодих вчених).

2013 р Нагороджений «Почесною грамотою» Київської міської державної адміністрації за особливий внесок в розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу столиці.

2015 Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» Міністерства науки і освіти України.

2019 Нагороджений нагрудним знаком "За наукові та освітні досягнення" Міністерства науки і освіти України.

 Та інші.

 

 Область наукових інтересів 

- Інтернет речей
- Створення аналітичного і контрольного обладнання
- Створення і застосування програмного забезпечення
- Розробка і впровадження інформаційних систем
- Геоінформаційні системи
- Участь в розробці стратегій організаційного розвитку;
- Комплексна інформатизація організацій
- Розробка і інтеграція систем управління територіально розгалуженої організацією
- Глибоке знання принципів побудови комп'ютерних мереж і експлуатації серверного обладнання

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Google scholar:  https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=C0rTbd4AAAAJ

Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId= 57190487952 

Publons (Web of Science) https://publons.com/researcher/1464018/

Orcid:  https://orcid.org/0000-0001-9548-1959 

Автор понад 200 друкованих наукових робіт, в тому числі 4 підручників з Міністерства освіти і науки України, 6 монографій і 76 статей у фахових виданнях України, 40 статей з яких знаходяться в збірниках, включених в міжнародні наукометричних баз даних.

Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук «Методи і моделі комплексної інформаційно-освітнього середовища в умовах розвитку вищого навчального закладу» за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології (2007 г.)
Тема дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук «Методологія проектно-векторного управління освітнім середовищем» за спеціальністю 05.13.22 - управління проектами та програмами (2013)

Член редколегії збірника наукових праць "Управління розвитком складних систем" наукометричних баз даних: Ulrich's Periodicals Directory; Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Index Copernicus (3,25) Directory of Open Access Journals (DOAJ).
Член редколегії наукового збірнику "Information Technologies and Learning Tools" наукометричних баз даних: Web of Science.

 

Попередні та поточні дослідження, проекти 

 - У 2018 року програма Erasmus + в напрямку KA2: нарощування потенціалу в сфері вищої освіти «dComFra - цифрова система компетенцій для українських вчителів та інших громадян» № 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP 2018-2021 рр. Проект триватиме 3 роки (бюджет 952 946 євро). Університет Вітаутаса Магнуса, Каунас, Литва; Коринфський університет прикладних наук, Філлах, Австрія; Чеський університет природничих наук Прага, Прага, Чехія; Краківський педагогічний університет, Краків, Польща; Політехнічний університет Бухареста, Бухарест, Румунія; Державна установа Інститут інформаційних технологій, Каунас, Литва; і 8 українських вузів.

- У 2015 році керівник команди КНУБА консорціум з 13 організацій. Проект «GameHub» (рег. № 56128-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP) був виграний після конкурсу за програмою Erasmus +. Проект триватиме 3 роки (бюджет 811 000 євро). Консорціум по реалізації міжнародної програми складається з: 1. Університету Деусто (Іспанія); 2. Університет науки і техніки AGH (Польща); 3. Ф.Х. Жоаннеум, Університет прикладних наук (Австрія); 4. Якість Австрія (Austria); 5. Virtualware Labs (Іспанія); 6. Fundacion Deusto (Іспанія); 7. Донецький національний технічний університет (Україна); 8. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна); 9. Херсонський національний технічний університет (Україна); 10. Київський національний університет будівництва і архітектури (Україна); 11. Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут (Україна); 12. Одеський національний політехнічний університет (Україна); 13. Українська Асоціація ІТ-фахівців (Україна).

- На замовлення Міністерства освіти і науки України розроблено ряд програмних систем, а саме:
«Система підтримки і контролю державних нагород МОН України»,
«Система обліку індексу цитування наукових і педагогічних кадрів України», «Створення системи перевірки ступеня унікальності наукових праць« Антиплагіат ».

Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в якості наукового керівника, а саме:
- науково-дослідні роботи для МОН РК «Методологічні основи створення інформаційного середовища управління науковими дослідженнями структурних підрозділів для вищих навчальних закладів МОН України» державний реєстраційний номер 0115U000330 (бюджет 825 000 грн);
- науково-дослідні роботи для МОН РК «Створення системи перевірки ступеня унікальності наукових робіт», державний реєстраційний номер 0114U000126 (бюджет 660 000 грн),;
- науково-дослідні роботи для КНУБА «Розробка системно-методичної бази для побудови інформаційних технологій для планування і контролю обсягу навчальної роботи у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації» державний реєстраційний номер 0109U008065;
- науково-дослідні роботи для Міністерства фінансів України «Методологія управління бюджетною програмою на основі ключових показників успіху», державний реєстраційний номер 0110U005594 (бюджет 600 000 грн),;
- науково-дослідні роботи для Міністерства фінансів України «Креативні технології в розвитку систем державних фінансів», державний реєстраційний номер 0110U005593 (бюджет 590 000 грн);
- науково-дослідні роботи для Міністерства фінансів України «Візуалізація аналітичної інформації в системах управління державними фінансами», державний реєстраційний номер 0110U005592 (бюджет 600 000 грн),;
- науково-дослідні роботи для Міністерства фінансів України. Модернізація управління державними фінансами в контексті адміністративної реформи. «Функціонально-рольове моделювання і оптимізація організаційної структури Міністерства фінансів України в контексті адміністративної реформи» державний реєстраційний номер 0111U007012 (бюджет 600 000 грн),;
- науково-дослідні роботи для Міністерства фінансів України. Моделювання та прогнозування розвитку фінансової системи України.

«Впровадження сучасних інтернет-технологій в роботу органів виконавчої влади. Розробка і створення «Прозорого бюджету» державного реєстраційного номера 0111U007013 (бюджет 450 000 грн),;
- науково-дослідні роботи для Міністерства фінансів України. «Моделювання та прогнозування розвитку фінансової системи України». «Науково-методичне забезпечення діяльності Віртуального університету Міністерства фінансів України», державний реєстраційний номер 0111U007014 (бюджет 450 000 грн),;
- Науково-дослідні роботи для Державного освітнього і наукового закладу "Академія фінансового менеджменту". «Механізми антикризової діагностики та управління державними фінансами» державний реєстраційний номер 0112U006616 (бюджет 550 000 грн);

Співавтор ряду наукових досліджень, а саме:
- науково-дослідні роботи для Міністерства освіти і науки України. «Будівельна механіка - електронний підручник» з державним реєстраційним номером 0107U008287;
- науково-дослідні роботи для Державного агентства з питань науки, інновацій та інформації. «Розробка автоматизованої системи тестування для проміжного і підсумкового контролю знань студентів» з державним реєстраційним номером 0109U005902;
- Науково-технологічні роботи для Міністерства освіти і науки України. «Розробка моделі оптимального забезпечення теплового і повітряного стану будівель і створення принципів проектування енергоефективних будівель» з державним реєстраційним номером 0109U005901;
- науково-дослідні роботи для Міністерства освіти і науки України. «Оптимізація об'ємно-планувальних і конструктивних рішень енергозберігаючих будівель в Україні» з державним реєстраційним номером 0111U009156;
- науково-дослідні роботи для Міністерства освіти і науки України. «Створення та впровадження нових енергозберігаючих технологій будівель і споруд» з державним реєстраційним номером 0111U008785.

 

 СПІВРОБІТНИЦТВО

 Співпраця з такими партнерами: відповідними міністерствами (Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України, Міністерство транспорту України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України); провідні вищі навчальні заклади України; дослідні інститути, а також представники провідних позабюджетних організацій, представлених в Україні (Microsoft Office в Україні, Cisco, Oracle, Huawei, Міжнародна компанія EPAM, Міжнародна компанія Luxoft, Міжнародна компанія Wargaming.net, Японська асоціація управління проектами JPMA, Українська асоціація управління проектами UPMA , South-Contract, Brain, Adamant, Uran Association, IT-Lynx, Науково-виробниче підприємство «Енглер», Асоціація «Інформаційні технології України» та інші).

 

Членство в професійних об’єднаннях 

  • Інститут інженерів електрики та електроніки (IEEE). Спільнота суспільства теорії інформації 
  • Член Комітету з питань державних премій України в галузі науки і техніки 
  • Член редакційної ради наукового журналу "Управління розвитком складних систем" 

 

Основні публікації 

Bykov V., Biloshchytskyi A., Kuchanskyi, O. etc. 

Development of information technology for complex evaluation of HEI 

Information Technologies and Learning Tools. 2019, 73(5). 293 – 306. 

 

Lizunov P., Biloshchytskyi A., Kuchansky, A., etc.  

Improvement of the method for scientific publications clustering based on n-gram analysis and fuzzy method for selecting research partners Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 20194(4(100)). 6-14doi10.15587/1729-4061.2019.175139 

 

Kuchansky, A., AndrashkoYu., Biloshchytskyi etc.  

The method for evaluation of educational environment subjects’ performance based on the calculation of  volumes of M-simplexes  

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018. 2(4(92)). 15-25. doi: 10.15587/1729-4061.2018.126287  

 

Biloshchytskyi, A., Biloshchytska, S., Kuchansky, A..etc 

Infocommunication System of Scientific Activity Management on the Basis of Project-Vector Methodology 

14th IEEE International Conference on Advanced Trends in RadioelectronicsTelecommunications and Computer Engineering2018. doi: 10.1109/TCSET.2018.8336186 

 

Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Andrashko, Yu. etc. 

Learning space conceptual model for computing games developers 

IEEE 13th International Scientific and Technical Conf. on Comp. Sciences and Information Technologies (CSIT). Lviv, 2018. Vol. 1. 97–102. 

 

Biloshchytskyi, A., Kuchansky A., Andrashko, Yu. etc. 

Conceptual model of information technology for evaluating the results of research activities 

Management of the development of complex systems. 2017. No. 30163 - 168. 

 

Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Andrashko, Yu. etc. 

Evaluation methods of the results of scientific research activity of scientists based on the analysis of publication citations 

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017. 3(2(87)), 4–10. doi:10.15587/1729-4061.2017.103651 

 

Biloshchytskyi, A., Kuchansky A., Andrashko, Yu. etc. 

An overview of the methods of evaluating the results of the activities of scientific and pedagogical workers of higher educational institutions  

Management of the development of complex systems. 2017. No. 29. 151 - 159. 

 

Lizunov, P., Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A. etc. 

Detection of near duplicates in tables based on the locality-sensitive hashing method and the nearest neighbor method 

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2016. 6(4(84)), 4–10. doi: 10.15587/1729-4061.2016.86243 

 

Kuchansky, A., Biloshchytskyi, A. 

Selective pattern matching method for time-series forecasting 

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 20156(4(78), 13-18. doi: 10.15587/1729-4061.2015.54812