Викладач

Чичкань Іван Васильович

ПОСАДАЗВАННЯ, СТУПІНЬ 

Доцентдоцент, кандидат фізико-математичних наук 

 

ОСВІТА, НАВЧАННЯ, НАГОРОДИ 

1970 - 1975 Математика 
Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. 

 1979 - 1982 Наукова спеціальність в аспірантурі 05.13.11 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин, комплексів, систем та мереж.  
Інститут кібернетики АН УРСР, Київ. 

 1989 Присуджений науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук (11.10.1989; Диплом: ФМ №036181).  
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова АН УРСР, Київ. 

 1995 Присвоєно вчене звання доцента кафедри інформатики 

 (19.10.1995; Атестат доцента: ДЦ АР №002449).  
Національний університет «Києво-Могилянська академія». 

2012 - 2019 Має ряд нагород Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зокрема, ннагороджений ГРАМОТОЮ за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди відзначення професійного свята Дня науки наукових і науково-педагогічних працівників Університету. Наказ КНУТШ №460-32 від 17.05.2018. 

 Нагороджений ПОДЯКОЮ МОН України. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку високо кваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. Наказ МОН №239-К від 04.06.2019. 

 2020 Нагороджений ГРАМОТОЮ МОН України.  

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку високо кваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. 

  

ДОСВІД РОБОТИ 

1975 – 1978 

 • Інженер, 
 • старший інженер, 
 • керівник групи програмного забезпечення. 

Науково-технічне об’єднання «Міськсистемотехніка», Київський міський виконавчий комітет ради народних депутатів. 

 1979 - 1982 

Аспірант.  
Інститут кібернетики АН УРСР, Київ. 

 1982 - 1996 

 • м.н.с., 
 • керівник наукової групи, 
 • с.н.с. 

Інститут кібернетики Національної академії наук України, Київ. 

 1996 - 1999 

Доцент кафедри Інформатики.  
Національний університет «Києво-Могилянська академія». 

1999 - по теперішній час 

 • Доцент кафедри Міжнародної інформації, 
 • доцент кафедри Інформаційних систем і технологій. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНТЕРЕСИ 

Інформаційні системи; Інтернет-технології; Дистанційне навчання (MOODLE); Захист інформації в Інтернет та системах зв’язку; Web-технології та Web-дизайн. 

 

Google scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=kiWyy68AAAAJ  

Web of Science:  https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/authorDashboard/submission/3646  

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-0854-389X  

 

ПОПЕРЕДНІ ТА ПОТОЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОЕКТИ 

з 1999 

 • Системний аналітик і Технічний координатор проекту Міжнародного фонду “Відродження” на створення і впровадження бази даних «Освіта в Україні» з доступом через Інтернет. 
 • Автор проекту «Програмно-методичний комплекс для підготовки аспірантів на базі інтернет-технологій з підтримкою дистанційного навчання». 
 • Автор і лектор тренінг-курсів Верховної Ради України «Робота керівника в Інтернет та офісі». 

1996 – 1999 

 • Співкерівник та виконавець проекту «Internet Training Center for Trainers» (Eurasia Foundation, American House, Sabre Foundation). 

1982 – 1996 

 • Науковий керівник проекту «Розробка мат. моделей, методів та спеціалізованих інструментальних засобів автоматизації технологічного процесу проектування складних об’єктів». 
 • Відповідальний виконавець проекту «Розробка інтелектуальних систем прийняття рішень». 
 • Автор і керівник проекту «Вузол машинної графіки РОПМ “Південнозахід” Академмережі CРСР». 

1979 – 1982 

 • Розробка псевдо дисплейних форматів як уніфікованого засобу представлення, обробки і збереження графічної інформації. 

1975 – 1979 

 • Розробка програмного забезпечення. Генерування програм введення даних. Виконання ряду проектів та задач пов’язаних з автоматизацією міського господарства.  
 • Впровадження автоматизованих систем пов’язаних з житловим фондом м. Києва, з роботою швидкої допомоги, з імунізацією дітей тощо. 

 

ІНТЕРЕСИ ВИКЛАДАЧА 

Викладає дисципліни пов’язані з безпекою та прикладними аспектами інформаційних технологій: 

 • Кібербезпека; 
 • Захист інформації; 
 • Інформаційна безпека; 
 • Сучасні інформаційні системи і технології. 

Займається розвитком дистанційного навчання, менеджер кафедри ІСТ серверу MOODLE (https://moodle.fit.knu.ua/). 

 

 ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ 

 • Кількість наукових та навчальних публікацій – понад 100, серед яких понад 50 статей у фахових виданнях України; 
 • Навчальні посібники – 5; 
 • Методичні рекомендації – 8; 
 • Методичні рекомендації – 1. 

 

(5 вибраних публікацій) 

 

ЧичканьІ.В. Вбудовування механізмів захисту програмного коду в IDE Microsoft Visual Studio / С.О. Спасітєлєва., І.В. Чичкань //Сборник статей научно-информационного центра «Знание» –Д.: НИЦ «Знание», 2016 г. –C.75-80. 

М.Ф. Тупіцин, І.В. Чичкань «Наближені обчислення характеристик процесу посадки БПЛА на трос»  //Електроніка та системи управління, 2017, 2 (52),  
– C.67-71. 

Чичкань І.В. Проблеми захисту SQL та NоSQL баз даних / С.О. Спасітєлєва., І.В. Чичкань //Сборник статей научно-информационного центра «Знание», 1 часть –Харьков: НИЦ «Знание». 2018 г. –C.25-36. 

ЧичканьІ.В. Проблеми безпеки універсальних платформ управління даними /С.О. Спасітєлєва,  
Ю.Д. Жданова, І.В. Чичкань //Кібербезпека: освіта, наука, техніка: науково-технічний журнал. –2019.  –Том 2, № 6. –С.122-133. 

ЧичканьІ.В. Навчальне середовище для формування культури безпекового поводження у кіберпросторі при підготовці фахівців з економіки та управління / І.В. Чичкань, С.О. Спасітєлєва, Ю.Д. Жданова //Інформаційні технології та засоби навчання. –2021. –Том 82, № 2 (2021). (Web of Science).