Викладач

Гладка Мирослава Вікторівна

ПОСАДА

Кандидат технічних наук, асистент

 

ОСВІТА 

1998 Бухгалтерський облік та аудит. Молодший спеціалістКиївський технікум залізничного транспорту 

2002 Бакалавр з інформаційних управляючих систем та технологіїНаціональний університет харчових технологій 

2003 Спеціаліст з інформаційних управляючих систем та технологіїНаціональний університет харчових технологій 

2004 Магістр з інформаційних управляючих систем та технологіїНаціональний університет харчових технологій 

 

ДОСВІД РОБОТИ 

2004-2014 Асистент кафедри інформаційних систем Національного Університету харчових технологій 

2006-2011 Системний аналітик, в.о. керівника відділу маркетингу ТОВ „Оптима-Україна” 

2006-2011  Аналітик АТЗТ «Квазар-Мікто Техно» (ДП "Сітронікс Інформаційні Технології") 

2014-2019  Аналітик-тестувальник відділу впроваджень ТОВ «Інтерготель Сервіс» 

2014-2019  Старший викладач кафедри інформаційних систем Національного Університету харчових технологій 

2014-2019  Аналітик, менеджер проектів в компанії iLEVEL 

2019-2019 Консультант з впровадження TSI 

2019-по теперішній час  Асистент кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНТЕРЕСИ 

Дослідження й системний аналіз діяльності підприємств, інжиніринг та автоматизація бізнес-процесів. Консультування підприємств з впровадження інформаційних систем. 

 

Google scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=kjdD0u4AAAAJ&hl=ru&citsig=AMstHGSvuXrRq-M-3yMyeEjNkJq-5oedAg 

Publons (Web of Science):  https://publons.com/researcher/3291157/myroslava-gladka/ 

Orcid:  https://orcid.org/0000-0001-5233-2021 

 

Previous and Current Research Projects 

1. Науково-досліднаробота «Дослідження та впровадження інформаційних технологій у галузях харчової промисловості та освіті», № держреєстрації 0117U003475 за індивідуальною темою «Моделюванняреінжиніринг та автоматизація бізнес-процесів підприємств», Національний університет харчових технологій (2015-2020). Дослідник. 

2.  Certificate of Participation This certificate recognizes the participation of Myroslava Gladkaas an active instructor in the Cisco Networking Academy program

3. Erasmus+KA2 project “dComFra– Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens” № 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP (2018-по т.ч.).

 4. Консультант з впровадження ТОВ «Тест»

 

ІНТЕРЕСИ ВИКЛАДАЧА 

Викладає та асистує дисципліни інформаційно-технічного напрямку  

 • Архітектура комп’ютерів 
 • Основи інформаційної безпеки 
 • Бази даних та інформаційні системи 
 • Організація баз даних 
 • Веб-технології 
 • Захист інформації  
 • Інформаційні технології в науці та виробництві 

Організовує практичну підготовку здобувачів: виробнича, переддипломна, асистентська та науково-дослідна практики. 

Виконує профорієнтаційну роботу на кафедрі. 

 

INDEXES AND SELECTED PUBLICATIONS 

 • Кількість наукових та навчальних публікацій  понад 100; 
 • Навчальні посібники – 3; 
 • Методичні рекомендації – 19; 
 • H-index (Google Scholar) – 1 (49 документів) 

 

(5 вибраних публікацій) 

 

Гладка М.В., USING FUZZY-TECHNOLOGY FOR CREATION TERM PLANPROJECT OF WORKS // ЕНЕРГЕТИКА І АВТОМАТИКА, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ), ISSN: 2223-0858, №4, К, 2014 - C. 33-40.) 

Сoncept, Definition and Use of an Agent in the Multi-agent Information Management Systems at the Objects of Various Nature  / Regina Boyko, Dmitriy Shumyhai , Miroslava Gladka / Recent Advances in Systems, Control and Information Technology, Volume 543 of the series Advances in Intelligent Systems and Computing pp 59-63  

SYSTEM TASK OF CREATING INTELLIGENT MANAGEMENT OF COMPLEX TECHNOLOGICAL PROCEDURES / Boyko R., Gladka M., Roman T./ Computer science, information technology, automation, 2016, №.5, рр.33-37  

Гладка М.В., Бойко Р.О., Гладкий Я.В. Оцінюваннябізнес-процесівпідприємствзвикористаннямметодуфункціонально-вартісногоаналізу ABC. Науковіпраці НУХТ 2019. Том 25, № 1, с.7-15 

Application of information technologies for semantic text processing. O. Kravchenko, Zh. Plakasova, M. GladkaАKarapetyan, S. BesedinaScientific Journal of Astana IT University, V2, Nur-Sultan 2020, р 18-31