Викладач

Костіков Микола Павлович

ПОСАДА, ЗВАННЯ

Кандидат технічних наук, доцент

 

ОСВІТА

2009 Бакалавр комп’ютерних наук / Національний університет харчових технологій

2010 Магістр з інформаційних управляючих систем та технологій / Національний університет харчових технологій

2016 Кандидат технічних наук / Національний університет харчових технологій

 

ДОСВІД РОБОТИ

2013–2017 Асистент кафедри інформаційних систем Національного університету харчових технологій

2017–2018 Старший викладач кафедри інформаційних систем Національного університету харчових технологій

2018–дотепер Доцент кафедри інформаційних систем Національного університету харчових технологій

2020–дотепер Доцент кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Електронні засоби навчання, комп’ютерна лінгвістика, опрацювання природної мови, інтернет речей (IoT).

 

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=aVPLphoAAAAJ

Scopus:  https://scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55428003300

Publons (Web of Science):  https://publons.com/researcher/G-7636-2018/

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1569-8179

 

Минулі та нинішні науково-дослідні проєкти

1. Держбюджетна НДР ««Дослідження та впровадження інформаційних технологій у галузях харчової промисловості та освіті», Національний університет харчових технологій, № ДР 0117U003475 (2017–2022), відповідальний за напрям «Впровадження інформаційних технологій у процес навчання іноземної мови».

 

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ

Викладає предмети у сфері програмування, комп’ютерної лінгвістики, опрацювання природної мови та інтернету речей:

· Технології програмування об’єктів лінгвістичної предметної галузі

· Технології програмування та баз даних систем автоматизованого опрацювання природної мови

· Побудова систем інтернету речей

· Проектування розподілених систем та використання хмарних технологій для реалізації IoT-рішень

 

УЧАСТЬ У ПРОФЕСІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ І РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЯХ

· Голова редколегії збірника наукових праць щорічної конференції «Сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і телекомунікаційних технологій», Національний університет харчових технологій (НУХТ).

· Учасник ВГО «Українська асоціація фахівців інформаційних технологій» (УАФІТ).

 

ІНДЕКСИ ТА ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

· Кількість наукових та навчально-методичних публікацій — понад 80;

· Наукові статті у виданнях, індексованих Scopus та/або Web of Science – 4;

· Індекс Гірша (Google Scholar) – 2 (83 документи, 12 цитувань);

· Автор 2 електронних засобів навчання польської мови.

 

(5 вибраних публікацій)

Костіков М. П.

Формальна модель словозміни іменників польської мови

Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2015, № 4 (35), с. 18–21. (Web of Science).

 

Костіков М. П.

Створення бази знань граматики польської мови

Актуальні проблеми економіки, 2012, № 10 (136), с. 243–248. (Scopus, Web of Science).

 

Костіков М. П.

Електронний тренажер самонавчання словозміни іноземної мови

Наукові праці Нац. ун-ту харчових технологій, 2016, т. 22, № 2, с. 22–28. (EBSCOhost).

 

Kostikov, M.

Decomposing Morphological Rules of Polish for Adaptive Language Learning

International Conference on Intelligent Information Systems, 20–23 Aug. 2013, Chişinău, Moldova: Proceedings IIS, 2013, pp. 223–226.

 

Костіков М. П.

Побудова розподілених систем інтернету речей із використанням SQLite

VII Міжнар. наук.-техн. Internet-конф. «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами», 26 листоп. 2020, Київ, НУХТ, с. 239.