Викладач

Кучанський Олександр Юрійович

ПОСАДА, ЗВАННЯ

Доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних систем та технологій

 

ОСВІТА  

2009 Бакалавр прикладної математикиУжгородський національний університет 

 2010 Магістр прикладної математикиУжгородський національний університет 

 2014 Кандидат технічних наук з інформаційних технологійКиївський національний університет будівництва і архітектури 

 

ДОСВІД РОБОТИ 

2011-2013 Викладач кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу 

Ужгородський національний університет 

 2013-2014 Доцент кафедри кібернетики і прикладної математики 

Ужгородський національний університет 

 2014-2017 Доцент кафедри інформаційних технологій 

Київський національний університет будівництва і архітектури 

 2017-2018 Доцент кафедри кібербезпеки та компютерної інженерії 

Київський національний університет будівництва і архітектури 

 2018-по т.ч. Доцент кафедри інформаційних систем та технологій 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНТЕРЕСИ 

Виконавець двох проєктів програми Erasmus+KA2 та відповідальний виконавець двох науково-дослідних робіт з бюджетним фінансуванням. 

 • Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці 
 • Наукометрія 
 • Time series data miningpattern matching 

 

Google scholar:  https://scholar.google.ru/citations?user=bL-02OcAAAAJ&hl=UA 

Scopus:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190488151 

Publons (Web of Science):  https://publons.com/researcher/3234519/alexander-kuchansky/ 

Orcid:  http://orcid.org/0000-0003-1277-8031 

 

Попередні та поточні проекти

 1. Erasmus+KA2 project “dComFra– Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens” № 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP (2018-по т.ч.). Тренер та дослідник. 
 2. Erasmus+KA2 project “GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine” № 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP (2015-2018).Тренер та дослідник.
 3. Науково-дослідна робота для Міністерств а освіти та науки України «Розробка комбінованих методів  ідентифікації  неповних дублікатів  та виявлення повноти висвітлення наукових результатів дисертаційних дослідженьопублікованих автором», Київський національний університет будівництва і архітектури. № 0119U002579. (2019 – present). Старший науковий співробітник та відповідальний виконавець. 
 4. Науково-дослідна робота для  Міністерства  освіти та науки України «Розробка методів аналізу якості науково-дослідної роботи вчених, ЗВО МОН України та окремих структурних підрозділів», Київський національний університет імені Тараса Шевченка. № 0119U100187 (2019 – по т.ч.). Старший науковий співробітниквідповідальний виконавець.
 5. Науково-дослідна робота для Міністерства освіти та науки  України  «Методологічні  основи створення  інформаційного  середовища  управління науковими дослідженнями структурних одиниць ВНЗ МОН  України»,  Київський  національний  університет імені  Тараса Шевченка.  № 0115U000330. (2016–2017). Старший науковий співробітник. 
 6. Науково-дослідна робота для Міністерства освіти та науки України  «Створення  системи перевірки  ступеню унікальності  наукових робіт», Київський національний університет будівництва і архітектури. № 0114U000126. (2016 – 2017).  Старший науковий співробітник 

 

ІНТЕРЕСИ ВИКЛАДАЧА 

Викладає математичний блок дисциплін та організовує науково-дослідну практику у магістрів: 

 • Вища математика 
 • Компютерна логіка та дискретна математика 
 • Теорія ймовірностей та компютерна статистика 
 • Методика викладання компютерних наук у закладах вищої освіти 

 

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AND EDITORIAL BOARDS 

 • Член редколегій збірнику наукових праць "Управління розвитком складних систем" ISSN: 2219-5300 (Print)2412-9933 (Online) 
 • Член Української асоціації IT професіоналів (UAITP). 

 

ІНДЕКСИ ТА ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • Кількість наукових публікацій – більше 100; 
 • Монографій – 3; 
 • H-index (Google Scholar) – 11 (75 документів, 422 цитувань) 
 • H-index (Scopus) – 8 (18 документів124 цитувань); 
 • H-index (Web of Science) – 1 (7 документів, 7 цитувань) 

 

(5 вибраних публікацій) 

 Kuchansky, A., AndrashkoYu., Biloshchytskyi etc.  

The method for evaluation of educational environment subjects’ performance based on the calculation of  volumes of M-simplexes  

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018. 2(4(92)). 15-25. doi: 10.15587/1729-4061.2018.126287  

 

Kuchansky, A., Biloshchytskyi, A., AndrashkoYu.etc.  

Development of adaptive combined models for predicting time series based on similarity identification.  

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018. 1(4(91)), 32-42. doi:10.15587/1729-4061.2018.121620 

 

Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Andrashko, Yu. etc. 

Learning space conceptual model for computing games developers 

IEEE 13th International Scientific and Technical Conf. on Comp. Sciences and Information Technologies (CSIT). Lviv, 2018. Vol. 1. 97–102. 

 

Biloshchytskyi, A., Kuchansky, A., Andrashko, Yu. etc. 

Evaluation methods of the results of scientific research activity of scientists based on the analysis of publication citations 

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017. 3(2(87)), 4–10. doi:10.15587/1729-4061.2017.103651 

 

Kuchansky, A., Biloshchytskyi, A., AndrashkoYu.etc. 

Fractal Time Series Analysis in Non-Stationary Environment 

IEEE Inter. Scient.-Pract. Conf. Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T). Kyiv, 2019. P. 236–240.