Викладач

Онищенко Андрій Михайлович

ПОЗИЦІЯ

Доктор економічних наук 

Професор

 

КОНТАКТИ 

Tel.: +380508588387 

Email: onyshchenkoa@fit.knu.ua 

Telegram: @ Andrew Onyshchenko 

 

ОСВІТА

2000 Спеціаліст з Математики та основ інформатикиПолтавський державний педагогічний університетімені В.Г. Короленка 

 

2004 Кандидатекономічних наук з економіко-математичного моделюванняКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

2012 Доктор економічних наук з Математичного моделювання та інформаційних технологійв економіціКиївський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

ДОСВІД РОБОТИ 

2000-2003 Аспірант кафедри Математичних методів еколого-економічних досліджень. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

2003-2008 Асистент, старший викладач, доцент кафедри Прикладної математики, інформатики і математичного моделювання 

Полтавський національний технічний університетімені Юрія Кондратюка 

 

2008-2011 докторант кафедри Математичноїінформатики 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

2009-2014 Доцент кафедри Математичного моделювання економічнихсистем 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

 

2014-по т.ч. Професор кафедри інформаціних систем та технологій 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНТЕРЕСИ

 • Моделювання еколого-економічноївзаємодії 
 • Сталий розвиток 

 Google scholar:  https://scholar.google.com/citations?user=8X23m1sAAAAJ&hl=en  

Orcid: https://orcid.org/0000–0002–3194–1116  

 

ІНТЕРЕСИ ВИКЛАДАЧА 

Викладає дисципліни пов’язані з прикладними інформаційними технологіями. 

 • Експертні системи 
 • Big Data 
 • Аналіз даних 
 • Моделювання 

ІНДЕКСИ ТА ВИБРАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • Кількість наукових та навчальних публікацій - більше 100; 
 • Monographs – 3; 
 • H-index (Google Scholar) – 5; 
 • H-index (Scopus) – 2; 
 • H-index (Web of Science) – 0 

 (7 вибраних публікацій) 

1. Онищенко А.ММоделювання еколого-економічної взаємодії в умовах реалізації концепції сталого розвитку / А.МОнищенкоІ.МЛяшенко // PROCEEDINGS of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20". – 2013. – С. 88-90. 

 1. ОнищенкоА. ММоделювання галузевої еколого-економічної взаємодії в рамках виконання обмежень за Кіотським протоколом / В.ІКудінА. МОнищенко // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. – 2015. – № 20. – С. 31–47. 
 2. OnyshchenkoА. МModeling the transformation of ecological and economic sector-indicators under greenhause gas emission reduction / А. МOnyshchenko // European Journal of Economics and Management. – 2016. – № 2. – P713. 
 3. ОнищенкоА.ММоделювання складових національної еколого-економічної політики в рамках виконання Паризької угоди / А.МОнищенко // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. – 2016. – Випуск №21. – С. 196-215. 
 4. ОнищенкоА.ММоделювання технологічних змін балансової схеми «витрати-випуск» в умовах дії Паризької угоди /В.ІКудінА.МОнищенко // Економічний аналіз. – Том 24, №3. – 2016. 
 5. ОнищенкоА.МСтратегічний аналіз трансформаційних змін міжгалузевої взаємодії в умовах виконання обмежень зі скорочення емісій парникових газів / В.ІКудінА.МОнищенко // International Journal of Innovative Technologies in Economy 2(14), March 2018, с.3-10 
 6. ОнищенкоА.МAnalisis of influence of implementation of inter-national  environmental restrictions on energy efficientcy in means of national economy  branch / O.VoloshinV.Kudin, A.Onyshchenko, YTverdokhlib // International Journal “Information Theories and Applications”, Vol. 25, Number 2, © 2018, p 17-32