Викладач

Палій Сергій Володимирович

ПОСАДА, ЗВАННЯ

Кандидат технічних наук, доцент

 

ОСВІТА 

2001 Інформаційні технології проектування. Бакалавр. Київський національний університет будівництва та архітектури 

2002 Інформаційні технології проектування. Магістр. Київський національний університет будівництва та архітектури 

2014 Кандидат технічних наук з інформаційних технологійКиївський національний університет будівництва і архітектури. 

ДОСВІД РОБОТИ 

2008-2017 Інформаційно-обчислювальний центр Київського національний університет будівництва і архітектури. Начальник сектору, начальник відділу, в.о. начальника центру. Водночас, асистент кафедри інформаційних систем та технологій, доцент кафедри інформаційних технологій, доцент кафедри кібербезпеки та комп’ютерної інженерії Київського національного університету будівництва і архітектури. 

2018-2019 Заступник декана з наукової роботи факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

2017-по теперішній час Доцент кафедри інформаційних систем та технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНТЕРЕСИ 

Виконавець проєкту програми Erasmus+ KA2 та виконавець науково-дослідних робіт з бюджетним фінансуванням. 

Наукові інтереси: 

 • Комп’ютерні мережі 
 • Інформаційна безпека 
 • Електронне навчання 

Google scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=N3Jn_XQAAAAJ&hl=uk 

Scopus:  http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57200140004&partnerID=MN8TOARS 

Orcid:  https://orcid.org/0000-0001-9742-1116 

 

УЧАСТЬ У ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЄКТАХ 

 1. Науково-дослідна робота КНУБА для Міністерства фінансів України «Візуалізація аналітичної інформації в сфері управління державними фінансами», №держреєстрації 0110U005992
 2. Науково-дослідна робота КНУБА для Міністерства фінансів України «Креативні технології в розвитку систем державних фінансів», № держреєстрації 0110U005993
 3. Науково-дослідна робота КНУБА для Міністерства фінансів України «Методологія управління бюджетними програмами на основі ключових  індикаторів успіху», № держреєстрації 0110U005994
 4. Науково-дослідна робота КНУБА для Міністерства фінансів України. Модернізація управління державними фінансами в контексті адміністративної реформи. Лот №1 «Функціонально-рольове моделювання та оптимізація організаційної структури Міністерства фінансів України в контексті адміністративної реформи». № держреєстрації 0111U007012
 5. Науково-дослідна робота КНУБА для Міністерства фінансів України. «Моделювання та прогнозування розвитку фінансової системи України». Лот № 3 «Впровадження сучасних інтернет-технологій в роботу органів виконавчої влади. Розроблення та створення системи "Прозорий бюджет"»№ держреєстрації 0111U007013
 6. Науково-дослідна робота КНУБА для Міністерства фінансів України. «Моделювання та прогнозування розвитку фінансової системи України». Лот № 4 «Науково-методичне забезпечення підтримки діяльності Віртуального університету Міністерства фінансів України»№ держреєстрації 0111U007014
 7. Науково-дослідна робота КНУБА для Міністерства фінансів України. «Моделювання та прогнозування розвитку фінансової системи України». Лот № 4 «Механізми антикризової діагностики і управління державними фінансами»№ держреєстрації 0112U006616
 8. Науково-дослідна робота КНУБА для Міністерства освіти і науки України. «Моделювання та оптимізація теплотехнічних та світлових параметрів екологічних енергоефективних будівель». Етап 1 «Створення науково-методичних основ для підвищення комфортності при проектуванні екологічних енергоефективних будівель. Розробка рекомендацій щодо оптимальної реалізації принципів екологічності при проектуванні будівель шляхом моделювання взаємозв’язку архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень на основі принципів геометричного формоутворення. Розробка проекту ДСТУ-Н з розрахунку геометричних параметрів оптимізованих сонцезахисних пристроїв»№ держреєстрації 0113U003950
 9. Erasmus+KA2 project “dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens” № 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP (2018-по т.ч.). 

 

УЧАСТЬ У ПРОФЕСІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 

 1. Керівник та сертифікований інструкторакадемії Cisco при факультеті інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 2. Керівник та сертифікований інструктор академіїOracleпри Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
 3. Сертифікований учасник Програми педагогів-новаторів корпорації Microsoft (MIE)

 

ІНТЕРЕСИ ВИКЛАДАЧА 

Викладає дисципліни блоку «Комп’ютерні мережі»: 

 • Основи побудови інфокомунікаційних мереж 
 • Технології та протоколи мультисервісних мереж 
 • Сучасні інформаційні системи і технології 
 • Системи зв’язку інтернету речей 

Куратор групи ІР-41. Адміністратор платформи MS Office 365 на факультеті інформаційних технологій. 

 

ПУБЛІКАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ 

 • Кількість наукових та навчальних публікацій  понад 40; 
 • Методичні рекомендації – 3; 
 • H-index (Google Scholar) – 3 (45 документів54 цитувань); 
 • H-index (Scopus– 2 (2 документа, 16 цитувань). 

 

(5 вибраних публікацій) 

 

 1. Палій С.В. Створення системи автоматизованого моніторингу та аналізу відкритих джерел з метою отримання розвідувальної інформації: Тези доповідей III міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання забезпечення кібернетичної безпеки та захисту інформації». – К.: Видавництво Європейського університету, 2017. – С. 142-143.
 2. Biloshchytskyi A., Myronov V., Paliy S. A method for the identification of scientists’ research areas based on cluster analysis of scientific publications: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. - #5/2(88). – pp. 4-11.
 3. Biloshchytskyi A., Kuchansky А., Paliy S., Development of technical component of the methodology for project-vector management of educational environment: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. - #2/2(92). – pp. 4-13.
 4. Палій С.В. Інтеграція в навчальний процес курсів, розроблених провідними вендорами програмного та апаратного забезпечення: Матеріали доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та взаємодії», 2018. – с. 385-386.
 5. Палій С.В. Застосування графічного симулятора комп’ютерних мереж GNS3 у наукових дослідженнях та навчальному процесі: матеріали доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференція «Інформаційні технології та взаємодії», 2019. – с. 387-388.